De aankomst

De aankomst

Na een lange en ellendige zeereis komen de slaven aan in de koloniën. Ze weten nauwelijks wat hen daar te wachten staat. Ze worden gekeurd, hun haren worden geknipt, hun lichaam wordt opgefrist door het in te smeren met olie, en ze krijgen een paar dagen beter te eten.

Daarna worden ze weer verkocht en gebrandmerkt door de nieuwe eigenaar. Van hem krijgen ze een nieuwe naam. Vanaf dat moment is het de slaven verboden om hun eigen Afrikaanse taal te spreken of iets van hun eigen Afrikaanse cultuur te behouden. In de nieuwe wereld begint hun nieuwe leven, en krijgen ze een nieuwe identiteit.

Alle verhalen: De aankomst

Moussa wordt Majoor

Moussa komt aan in Paramaribo. Alles is hem al afgenomen, nu ook zijn naam...

Manumissies

Flink wist zich vrij te kopen uit slavernij en later ook vele anderen.

Vrij in slavernij

Wat gebeurt er als slaven met hun eigenaar worden meegenomen naar Europa, waar geen slavernij is?