Wie zijn wij?

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) is het instituut dat het slavernijverleden blijvend onder de aandacht houdt van de Nederlandse samenleving. Het NiNsee werd in 2002 opgericht, de onthulling van het bijbehorende Slavernijmonument vond in dat zelfde jaar plaats. De geschiedenis van slavernij is een wezenlijk onderdeel van de vaderlandse geschiedenis.